REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym www.24bike.pl

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

 • Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.naturalmarket.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);
 • Sprzedawca - "WEBSFERA Bartłomiej Bednarski" ul. Skrajna 14, 59-940 Węgliniec NIP 615-185-97-98
 • Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;
 • Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach, lub wybranych ze sklepu internetowego www.24bike.pl
 • Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.24bike.pli dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;
 • Sklep - sklep internetowy www.24bike.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.24bike.pl
 • Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.24bike.pl


II. Warunki ogólne.

 1. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym www.24bike.pl
 2. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Kupującemu.
 3. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
 4. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku - ważny tylko przy pierwszym zamówieniu. 
 5. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.


III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji lub przez przekazanie go za pomocą wizytówki wraz z zakupionym towarem.
 2. Kod rabatowy zostanie przekazany Klientowi i będzie obowiązywał od dnia dokonania zakupów, zgodnie z § 9 Regulaminu Sklepu.
 3. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie. 
 4. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Bon/kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu. 
 5. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 4 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami. 
 6. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie. 
 7. Przy składaniu zamówienia przez „szybkie zakupy” nie można skorzystać z Kodu rabatowego. 
 8. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 9. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.


IV. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.


V. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia 
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://www.24bike.pl/sklep/content/8-regulamin-kodow-rabatowych
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2017 do odwołania.